06-11018998    info@praktijk-reflex.nl

Privacy verklaring

Privacyverklaring REFLEX,  praktijk voor holistische therapie en coaching, gevestigd aan Burg. Crommelinlaan 54, 7431 HB  Diepenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

REFLEX  praktijk voor holistische therapie en coaching                                              
Burg. Crommelinlaan 54                                 
7431 HB Diepenveen

Tel: 0611018998  

Btw-id NL001645928B76                                                                                                                                                                                                                        K.v.k 08196803                                                        
https://www.praktijk-reflex.nl

 

privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

  1. Privacyverklaring
  2. Privacyverklaring website
  3. Uw privacy rechten

In Praktijk REFLEX wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens van patiënten. Het is belangrijk dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Daarom is er een privacyverklaring opgesteld waarin beschreven staat hoe de bescherming van de privacy is geregeld. Hierin staan de afspraken over het omgaan met persoonsgegevens.

Schriftelijke toestemming

Voor het aanleggen van een dossier heb ik uw schriftelijke toestemming nodig. Ik zal u vragen om de privacyverklaring van mijn praktijk door te lezen en te ondertekenen. Deze privacyverklaring ontvangt u bij de start van de behandeling op mijn praktijk. Gezondheid gegevens van personen jonger dan 16 jaar, mag ik alleen bewaren met schriftelijke toestemming van ouders of voogd.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst ( WGBO) .

Algemene persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk REFLEX kan persoonsgegevens over u verwerken. Dit vindt plaats doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk REFLEX, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk REFLEX verstrekt.

Praktijk REFLEX kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

▪ Uw voor- en achternaam

▪ Uw adresgegevens

▪ Uw telefoonnummer

▪ Uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, geslacht en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.    Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Waarborgen van uw Privacy

Praktijk REFLEX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Dit betekent onder meer dat ik:

▪ zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

▪ ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

▪ om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

▪ voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

▪ voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

▪ een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële  administratie, en zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaartermijn cliëntendossier

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

▪ uw naam, adres en woonplaats

▪ uw geboortedatum

▪ datum van de behandeling

▪ een korte omschrijving van de behandeling, code natuurgeneeskundig consult, reflexzonetherapie

▪ kosten van het consult

 

Privacyverklaring website

Praktijk REFLEX kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk REFLEX, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk REFLEX verstrekt.

Praktijk REFLEX kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

▪ Uw voor- en achternaam

▪ Uw adresgegevens

▪ Uw telefoonnummer

▪ Uw e-mailadres

Waarom Praktijk REFLEX gegevens via de website nodig heeft

Praktijk REFLEX verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt, of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Delen met anderen

Praktijk REFLEX verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Praktijk REFLEX gegevens bewaart

Praktijk REFLEX bewaart uw persoonsgegevens die ontvangen zijn via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiligen

Praktijk REFLEX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Om het contactformulier tegen spam te beschermen, maak ik gebruik van de dienst van Google Captcha voor de verificatie bij het versturen van het formulier. Deze dienst neemt de gebruikers privacy serieus. Het maakt niet uit wie de gebruikers zijn, alleen hoe waarschijnlijk het is dat ze kwaadaardig zijn. Zij ondersteunen initiatieven zoals Privacy Pass en werken er hard aan om privacy en veiligheid in evenwicht te brengen. Cookies, of vergelijkbare technieken

Praktijk REFLEX gebruikt alleen technische of functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw privacy rechten gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk  REFLEX. U kunt aan mij verzoeken om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand of naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Het is mogelijk om uw toestemming in te trekken of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-reflex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk REFLEX verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk REFLEX. U kunt via volgende manier contact opnemen met Praktijk REFLEX: Postadres: Praktijk REFLEX, Burg. Crommelinlaan 54 7431 HB Diepenveen. Telefoon: 0611018998 E-mailadres: info@praktijk-reflex.nl. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08196803 Praktijk REFLEX wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door te klikken op: Autoriteit Persoonsgegevens.